Letra de Yaný Baþýmdan de Panda

Sevemedim ben bu günü Sevemedim baþýndan Göremedim geçtiðini Yaný baþýmdan Her yanýmdan Gelemedim ben oyuna Gelemedim yaþýmdan Kovaladým sevdiðimi Yaný baþýmdan Her yanýmdan 2x Yaþamadým ben bu günü Yaþamadým inadýmdan Göremedim geçtiðini Yanýbaþýmdan Her yanýmdan 2x Ellerin uzanmasýn Uzak dursun dedim Sakýn dokunmasýn Hayal ettiklerim bana yakýþmasýn Inancým yok benim

Leer Más